צמחים מפוסלים

עץ התות יושב על הסלע
עץ התות יושב על הסלע
עץ התות יושב על הסלע  - בשלכת
עץ התות יושב על הסלע - בשלכת
עץ התות יושב על סלע - לאור פנס
עץ התות יושב על סלע - לאור פנס
עץ הזית יושב על סלע
עץ הזית יושב על סלע
שורשי עץ התות עוטף את הסלע
שורשי עץ התות עוטף את הסלע
שורש עץ התות עוטף את הסלע
שורש עץ התות עוטף את הסלע
מגן דוד
מגן דוד
מגן דוד - לאור פנס
מגן דוד - לאור פנס
מנורת שבעת הקנים
מנורת שבעת הקנים