עצים בעונות השנה

פינת ארבעת המינים
פינת ארבעת המינים
ערבה
ערבה

עץ הערבה אחד מארבעת המינים שנוטלים בחג הסוכות ונזכר בתורה כ"ערבי נחל ערבה אין בה טעם ואין בה ריח

הדס
הדס

עץ עבות - צריך שיהיו שלושה עלים אם יש רק שניים ואחד מעליו זה אינו הדס עבות אלא הדס שוטה הפסול לשם קיום המצווה חייב להתקיים מצב שבו לפחות 3 עלים יצאו מהגבעול בנקודה אחת ואז הוא "משולש" וכשר הדס יש בו ריח ואין בו טעם

תמר לולב
תמר לולב

הלולב - מארבעת המינים נוטלים עלה סגור ממרכז העץ לולב (תמר) יש לו טעם אך אין לו ריח

אתרוג
אתרוג

אחד מארבעת המינים פרי עץ הדר האתרוג יש לו טעם ויש לו ריח

אשכולות של ענבים שחורים ולבנים
אשכולות של ענבים שחורים ולבנים

כרם של גפנים המניבים פרי בקיץ

פרי הפאפאיה
פרי הפאפאיה

מניב פרי במהלך השנה

פריחת הפאפיה
פריחת הפאפיה

פורחת במהלך השנה

תפוז סיני
תפוז סיני

חורף