הדברה ביולוגית

 

שימוש באורגניזמים מועילים על מנת להפחית את הפגיעה שנגרמת מאורגניזמים מחוללי פגעים.

מטרתה להפחית את השימוש בחומרי הדברה כימיים המסכנים את האדם ואת סביבתו.

ההדברה הביולוגית מציעה פתרון יעיל לבעיות הנובעות מהדברה כימית,

כמו שאריות של חומרים כימיים בתוצרת החקלאית והתפתחות עמידות של מזיקים לחומרי הדברה.

Show More

כל הזכויות שמורות למרים ואלי שדה

מקום קינון לתנשמות

התנשמת מחפשת מקומות קינון טבעיים או מעשה ידי אדם, שיאפשרו לה מקום בטוח לרבייה, קינון והמשך מחזור החיים. לכן - הצבת תיבות קינון בשטחים חקלאיים מעודדת את ביסוס אוכלוסיית התנשמות ומגבירה את לחץ הטריפה.