הדברה ביולוגית

 

שימוש באורגניזמים מועילים על מנת להפחית את הפגיעה שנגרמת מאורגניזמים מחוללי פגעים.

מטרתה להפחית את השימוש בחומרי הדברה כימיים המסכנים את האדם ואת סביבתו.

ההדברה הביולוגית מציעה פתרון יעיל לבעיות הנובעות מהדברה כימית,

כמו שאריות של חומרים כימיים בתוצרת החקלאית והתפתחות עמידות של מזיקים לחומרי הדברה.

Show More

כל הזכויות שמורות למרים ואלי שדה

מושית וכנימות על השיבה

בשל העובדה שחיפושית פרת משה רבנו - ניזונה בעיקר מכנימות עלים על צמח השיבה, היא מסייעת עד מאוד לאדם ומהווה מעין מדביר ביולוגי