כל הזכויות שמורות למרים ואלי שדה

זחל זנב הסנונית הניזון מהפיגם